Türkiye'ye yatırım yapmanın en önemli nedeni

Türkiye, hem küresel siyasi hem de ekonomik manzarada her geçen gün daha önemli bir yer edinen Türkiye ekonomisinin başarısının en önemli mimarlarından biri, kuşkusuz yıllardır en çok yatırımı ağırlayan ülkede gayrimenkul piyasası olmuştur. gayrimenkule uygun yatırım yolu ve sonrasında 1980 yılından itibaren ekonomisini yeniden yapılandırmakta ve yeni ekonomi politikası ülkeye daha fazla yabancı sermaye çekmeyi hedeflemektedir.