Dahilde İşleme Belgesi Danışmanlığı

Dahilde İşleme Belgesi projesinin oluşturulması ,

Dahilde İşleme İzin Belgesi alım desteği ,

Ekonomi Bakanlığı Dahilde İşleme Belgesi Sistemi kullanılarak ithalatın ihracatı karsılama oranı üzerinden takibi,

Telafi edici vergilerin takibi,

Belgenin koşullarının denetlenerek firma adına kapatılması.